ایمنی و ترافیک

اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر

پارک ترافیک(traffic park)

نقش آموزش واجرای مقررات در ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک بر هیچکس پوشیده نیست .آموزش ایمنی ترافیک بدون شک یکی از مؤثرترین وکارآمدترین روش های تغییر الگوی رفتاری کودکان ونوجوانان در برخورد با مسایل ترافیک بشمار می رود.

این آموزش ها دامنه وسیعی از آموزش های فردی تا آموزش های جمعی را در بر می گیرد . در بین گروه های مختلف آسیب پذیر در محیط ترافیک ،کودکان ونوجوانان به لحاظ عدم برخورداری کافی از دانش ایمنی عبور ومرور در معرض خطرات بسیار زیادی قراردارند. خوشبختانه به لحاظ اینکه اکثراً در مرحله آموزش عمومی قراردارند برای آموزش ایمنی راه بسیار قابل دسترسی هستند.

برای آشنایی وآگاهی این گروه های سنی از مسائل ایمنی ترافیک ،آموزش های نظری وتا حدودی آموزش عملی در مدارس در قالب «طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها »از سال 78تا کنون در حال اجرا می باشد.

نظر به اینکه آموزش مستقیم رفتار ترافیکی به کودکان ونوجوانان در محیط واقعی ترافیک توام با خطرات برای آنها می باشد . بنابراین یکی از بهترین روش های موثرآموزش های عملی ، احداث وبهره برداری « پارک های ترافیکی » است که بر اساس شبیه سازی یک محیط ترافیکی طراحی واحداث می شود.

این مجموعه ارزشمند آموزشی می تواند براساس برنامه ریزی های منظم ومداوم آموزش های نظری وعملی در اختیار کودکان – نوجوانان بویژه دانش آموزان قرارگیرد.

پارک ترافیک عبارت است از : مجموعه آموزشی که با شبیه سازی محیط ترافیکی جهت آموزش های متنوع عملی ونظری به کودکان ونوجوانان احداث وبهره برداری می شود.

در واقع پارک ترافیک به کودکان ونوجوانان ودانش آموزان آموزشهای عملی ونظری در خصوص عبور از خیابان ،آشنایی با تابلوها و قوانین عبور ومرور، مقررات مربوط به دوچرخه سواری واستفاده از خودروهای کوچک داده می شود.

پارک ترافیک:برنامه ریزی وطراحی احداث یک محیط شبیه سازی شده از یک محیط واقعی ترافیک اما در مقیاس بسیار کوچکتر.

 

هدف اجرای طرح پارک ترافیک: ارتقای دانش ایمنی عبور ومرود کودکان ونوجوانان ، کاهش خطرات وافزایش ضریب ایمنی از طریق تلفیق آموزشهای نظری وعملی ایمنی ترافیک با شبیه سازی محیط ترافیکی.

در تصاویر زیر نمونه ای از پارک های ترافیک را مشاهده می کنید:

پارک ترافیک شهز آمستردام کشور هلند

پارک ترافیک شهر بمبئی در کشور هند

پارک ترافیک شهر جم در استان بوشهر

پارک ترافیک شهر برازجان

پارک ترافیک شهر اهرم در استان بوشهر

تهیه کننده : بابک کاوه ئیان
+ نوشته شده در  شنبه ۸ اسفند۱۳۸۸ساعت 9:22  توسط بابک کاوه ئیان  |